Мислењата на анкетираните судии за медијацијата – извештај за примената на алтернативното решавање на спорови

Поголемиот дел од анкетираните судии сметаат дека странките не знаат за медијацијата како можност и не знаат дека имаат право на избор на начинот на кој ќе го решат спорот во кој се нашле, се вели во тематскиот извештај од проектот „Следење на владеењето во областа на правдата“, спроведен од Институтот за европска политика.

Прочитај повеќе