Меморандум за соработка меѓу Комората на медијатори на РМ и Центарот за правни истражувања и анализи

Целта на овој меморандум е зајакнување на досегашната соработка помеѓу Комората на медијатори на Република Македонија и Центарот за правни истражувања и анализи во насока на остварување на заедничките цели и заложби.

Прочитај повеќе