ОСВРТ НА КОМОРАТА НА МЕДИЈАТОРИ КОН ПРЕДЛОГ НА АКРСМ ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНУВАЊА НА ЗПП (чл.461 од Закон за парнична постапка)

ОСВРТ НА КОМОРАТА НА МЕДИЈАТОРИ КОН ПРЕДЛОГ НА АКРСМ ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНУВАЊА НА ЗПП (чл.461 од Закон за парнична постапка)

Прочитај повеќе

Информација на Нотарската Комора со осврт кон медијацијата

Информација на Нотарската Комора со осврт кон медијацијата

Прочитај повеќе

Комората на медијатори со свои претставници учествуваше на настанот Македонски квалитет 2019 на националните бренд амбасадори

Комората на медијатори со свои претставници учествуваше на настанот Македонски квалитет 2019 на националните бренд амбасадори, во организација на Сојузот на стопански комори на Македонија.

Прочитај повеќе

Дијалог за спроведување на Стратегијата за реформа на правосудниот сектор 2017–2022

Комората на медијатори, преку свои претставници учествуваше на настанот кој го организираше Институтот за Европска политика (ЕПИ) на 11.12.2019 година, посветен на Стратегијата за реформа на правосудниот сектор 2017-2021 и процесот на нејзината имплементација во правниот систем.

Прочитај повеќе

Медијацијата доби искрена поддршка од Претседателот на Република Северна Македонија г-дин Стево Пендаровски

Делегација на Комората на медијатори, предводена од претседателот м-р Славе Младеновски на 04.12.2019 година оствари работна средба со Претседателот на државата г-дин Стево Пендаровски

Прочитај повеќе