Потпишан меморандум за соработка помеѓу Академијата за судии и јавни обвинители, Државниот завод за превенција на детското престапништво и Комората на медијатори на Република Северна Македонија

Потпишан меморандум за соработка помеѓу Академијата за судии и јавни обвинители, Државниот завод за превенција на детското престапништво и Комората на медијатори на Република Северна Македонија

Прочитај повеќе

Информација за донесена Уредба со законска сила во врска со примената на Законот за медијација

Информација за донесена Уредна со законска сила во врска со примената на Законот за медијација

Прочитај повеќе

Тематска расправа „Медијацијата во системот на правда за децата“

Тематска расправа „Медијацијата во системот на правда за децата“

Прочитај повеќе

АЖУРИРАН ИМЕНИК НА ЛИЦЕНЦИРАНИ МЕДИЈАТОРИ

АЖУРИРАН ИМЕНИК НА ЛИЦЕНЦИРАНИ МЕДИЈАТОРИ

Прочитај повеќе

ОСВРТ НА КОМОРАТА НА МЕДИЈАТОРИ КОН ПРЕДЛОГ НА АКРСМ ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНУВАЊА НА ЗПП (чл.461 од Закон за парнична постапка)

ОСВРТ НА КОМОРАТА НА МЕДИЈАТОРИ КОН ПРЕДЛОГ НА АКРСМ ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНУВАЊА НА ЗПП (чл.461 од Закон за парнична постапка)

Прочитај повеќе