Комората на медијатори и Здружението на Јавни обвинители потпишаа меморандум за разбирање и соработка

Комората на Медијатори на Република Северна Македонија и Здружението на Jавни oбвинители на ден 22.11.2023 година, потпишаа Меморандум за разбирање и соработка со кој преку различни заеднички активности ќе ја промовираат медијацијата како начин за алтернативно решавање на кривичните постапки, што ќе допринесе за нејзина поголема примена.

Прочитај повеќе

ЕВРОПСКИ ДЕН НА ПРАВДАТА

Европскиот ден на правдата се прославува секоја година околу 25-ти Октомври со цел да ги информира граѓаните за нивните права и да ја доближи правдата блиску до нив.

Прочитај повеќе

Нов Тарифник за медијатори

Врз основа на член 31 од Законот за медијација ("Службен весник на Република Северна Македонија" бр. 294/2021), министерот за правда донесе Тарифник за медијатори

Прочитај повеќе

Гордана Богеска е избрана за Претседател на Комората на медијатори на Република Северна Македонија

Комората на медијатори на Република Северна Македонија денеска одржа Собрание за избор на органите на Комората и тоа, членови на Надзорен одбор, членови на Управен одбор,

Прочитај повеќе

Изборно Собрание на Комората на медијатори на Република Северна Македонија

Изборно Собрание на Комората на медијатори на Република Северна Македонија

Прочитај повеќе