Нов Тарифник за медијатори

Врз основа на член 31 од Законот за медијација ("Службен весник на Република Северна Македонија" бр. 294/2021), министерот за правда донесе Тарифник за медијатори

Прочитај повеќе

Гордана Богеска е избрана за Претседател на Комората на медијатори на Република Северна Македонија

Комората на медијатори на Република Северна Македонија денеска одржа Собрание за избор на органите на Комората и тоа, членови на Надзорен одбор, членови на Управен одбор,

Прочитај повеќе

Изборно Собрание на Комората на медијатори на Република Северна Македонија

Изборно Собрание на Комората на медијатори на Република Северна Македонија

Прочитај повеќе

Повик за доставување кандидатури за членови на органите на Комората

Повик за доставување кандидатури за членови на органите на Комората

Прочитај повеќе

,,Има Решение“ кампањата на Министерството за правда за промоција на медијацијата како алтернативен начин за решавање на споровите

Има решение - кампањата на Министерството за правда за промоција на медијацијата како алтернативен начин за решавање на споровите

Прочитај повеќе