Изборно Собрание на Комората на медијатори на Република Северна Македонија

Изборно Собрание на Комората на медијатори на Република Северна Македонија

Прочитај повеќе

ГОДИШНА КОНФЕРЕНЦИЈА - МЕДИЈАЦИЈА- за нова култура во решавањето на споровите

Каква е состојбата на медијацијата како алтернативен начин на решавање на спорови во земјава?Што е постигнато и што треба да се направи?

Прочитај повеќе

Е-Регистар за евидентирање предмети на медијација

Од денес медијаторите може да се регистрираат и да користат електронски регистар за евидентирање на предмети на медијација. Е-Регистарот го изработи и е во надлежност на Министерството за Правда,

Прочитај повеќе

INTERNATIONAL CONFLICT RESOLUTION DAY - МЕЃУНАРОДЕН ДЕН НА МИРНО РЕШАВАЊЕ СПОРОВИ

Денес, 17.10.2019 година или третиот четврток во месец октомври, се одбележува меѓународниот ден на мирно решавање спорови.

Прочитај повеќе

ЗАКЛУЧОЦИ НА ВЛАДАTA НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА СО КОИ СЕ ПРЕПОРАЧУВА МЕДИЈАЦИЈА ПРИ РЕШАВАЊЕ СПОРОВИ

На сто четириесет и втората седница на Владата на Република Северна Македонија која се одржа на 04.07.2019 година, усвоена е Информација во врска со Меморандумот за соработка помеѓу Владата и Комората на медијатори на Република Северна Македонија, при што се усвоени следните заклучоци :

Прочитај повеќе