Перцепција на јавната администрација и приватниот сектор за медијацијата како начин за решавање на спорови во Република Северна Македонија

Извештај за перцепцијата на јавната администрација и приватниот сектор за медијацијата како начин за решавање на спорови во Република Северна Македонија.

Прочитај повеќе