Информација за донесена Уредба со законска сила во врска со примената на Законот за медијација

Информација за донесена Уредна со законска сила во врска со примената на Законот за медијација

Прочитај повеќе

Тематска расправа „Медијацијата во системот на правда за децата“

Тематска расправа „Медијацијата во системот на правда за децата“

Прочитај повеќе

АЖУРИРАН ИМЕНИК НА ЛИЦЕНЦИРАНИ МЕДИЈАТОРИ

АЖУРИРАН ИМЕНИК НА ЛИЦЕНЦИРАНИ МЕДИЈАТОРИ

Прочитај повеќе