СИНГАПУРСКА КОНВЕНЦИЈА ЗА МЕДИЈАЦИЈА

СИНГАПУРСКА КОНВЕНЦИЈА ЗА МЕДИЈАЦИЈА

Прочитај повеќе

Република Северна Македонија ја потпиша Сингапурската Конвенција за медијација

Министерката за правда проф. д-р Рената Дескоска ја потпиша „Конвенцијата на Обединетите нации за Меѓународни договори за спогодување, што произлегуваат од медијацијата“, позната како Сингапурската Конвенција за медијација.

Прочитај повеќе