Комората на медијатори на РСМ како нова членка на Сојузот на стопанските комори, активен учесник на средбата со Претседателот Пендаровски

Денес (22.07.2019) Комората на медијатори искористи уште една шанса за успешна промоција на медијацијата.

Прочитај повеќе

Нова активност на Комората за подобра промоција на медијацијата

По повод две години од основањето на Комората на медијатори во која членуваат лиценцираните медијатори, нова активност на Комората за подобра промоција на медијацијата

Прочитај повеќе

ЗАКЛУЧОЦИ НА ВЛАДАTA НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА СО КОИ СЕ ПРЕПОРАЧУВА МЕДИЈАЦИЈА ПРИ РЕШАВАЊЕ СПОРОВИ

На сто четириесет и втората седница на Владата на Република Северна Македонија која се одржа на 04.07.2019 година, усвоена е Информација во врска со Меморандумот за соработка помеѓу Владата и Комората на медијатори на Република Северна Македонија, при што се усвоени следните заклучоци :

Прочитај повеќе

Потпишан Договор за пристапување со членство кон Сојузот на стопански комори на Македонија

Потпишан Договор за пристапување со членство кон Сојузот на стопански комори на Македонија

Прочитај повеќе