ЗАКЛУЧОЦИ НА ВЛАДАTA НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА СО КОИ СЕ ПРЕПОРАЧУВА МЕДИЈАЦИЈА ПРИ РЕШАВАЊЕ СПОРОВИ

На сто четириесет и втората седница на Владата на Република Северна Македонија која се одржа на 04.07.2019 година, усвоена е Информација во врска со Меморандумот за соработка помеѓу Владата и Комората на медијатори на Република Северна Македонија, при што се усвоени следните заклучоци :

Прочитај повеќе

Потпишан Договор за пристапување со членство кон Сојузот на стопански комори на Македонија

Потпишан Договор за пристапување со членство кон Сојузот на стопански комори на Македонија

Прочитај повеќе

Работилница за унапредување на вештините на медијаторите

Работилница за унапредување на вештините на медијаторите

Прочитај повеќе

Работилница за унапредување на вештините на медијаторите

Работилница за унапредување на вештините на мдеијаторите

Прочитај повеќе

ПОВИК за учество на Собрание на Комората на Медијатори

ПОВИК за учество на Собрание на Комората на Медијатори

Прочитај повеќе