СИНГАПУРСКА КОНВЕНЦИЈА ЗА МЕДИЈАЦИЈА

СИНГАПУРСКА КОНВЕНЦИЈА ЗА МЕДИЈАЦИЈА

Прочитај повеќе

Република Северна Македонија ја потпиша Сингапурската Конвенција за медијација

Министерката за правда проф. д-р Рената Дескоска ја потпиша „Конвенцијата на Обединетите нации за Меѓународни договори за спогодување, што произлегуваат од медијацијата“, позната како Сингапурската Конвенција за медијација.

Прочитај повеќе

Комората на медијатори на РСМ како нова членка на Сојузот на стопанските комори, активен учесник на средбата со Претседателот Пендаровски

Денес (22.07.2019) Комората на медијатори искористи уште една шанса за успешна промоција на медијацијата.

Прочитај повеќе

Нова активност на Комората за подобра промоција на медијацијата

По повод две години од основањето на Комората на медијатори во која членуваат лиценцираните медијатори, нова активност на Комората за подобра промоција на медијацијата

Прочитај повеќе

ЗАКЛУЧОЦИ НА ВЛАДАTA НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА СО КОИ СЕ ПРЕПОРАЧУВА МЕДИЈАЦИЈА ПРИ РЕШАВАЊЕ СПОРОВИ

На сто четириесет и втората седница на Владата на Република Северна Македонија која се одржа на 04.07.2019 година, усвоена е Информација во врска со Меморандумот за соработка помеѓу Владата и Комората на медијатори на Република Северна Македонија, при што се усвоени следните заклучоци :

Прочитај повеќе