Зошто е добро, при склучување договори, како правна заштита да предвидете медијација за решавање на спорови

За да избегнете предизвикување на високи трошоци за решавање на спорови кои би произлегле од договорите кои ги склучувате, превентивно, уште при подготвувањето на текстот на договорите, предвидете во делот на одредбата за правна заштита - медијациска клаузула.

Прочитај повеќе

Советување на тема „Медијација и Арбитража“

Медијаторите членови на Комората на медијатори, на покана на Академијата за судии и јавни обвинители Павел Шатев, во соработка со Европскиот институт за јавна администрација (ЕИПА), имаа прилика да учествуваат на советување на тема „Медијација и Арбитража“

Прочитај повеќе

Учество на Комората на медијатори на меѓународната конференција во Сараево

Во Сараево на 18.09.2019 беше одржана меѓународна конференција на тема „Со медијација до изградба на мир“ во организација на Здружението од Југоисточна Европа со седиште во Загреб

Прочитај повеќе

КАКО СЕ ПОВЕДУВА ПОСТАПКА НА МЕДИЈАЦИЈА

За да иницирате постапка на медијација, најпрво треба дали Вашиот спор може да се решава со медијација

Прочитај повеќе

ПРЕДНОСТИ НА МЕДИЈАЦИЈАТА ПРЕД СУДСКАТА ПОСТАПКА

ПРЕДНОСТИ НА МЕДИЈАЦИЈАТА ПРЕД СУДСКАТА ПОСТАПКА

Прочитај повеќе