Информација за донесена Уредба со законска сила во врска со примената на Законот за медијација

Информација за донесена Уредна со законска сила во врска со примената на Законот за медијација

Прочитај повеќе

Тематска расправа „Медијацијата во системот на правда за децата“

Тематска расправа „Медијацијата во системот на правда за децата“

Прочитај повеќе

АЖУРИРАН ИМЕНИК НА ЛИЦЕНЦИРАНИ МЕДИЈАТОРИ

АЖУРИРАН ИМЕНИК НА ЛИЦЕНЦИРАНИ МЕДИЈАТОРИ

Прочитај повеќе

ОСВРТ НА КОМОРАТА НА МЕДИЈАТОРИ КОН ПРЕДЛОГ НА АКРСМ ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНУВАЊА НА ЗПП (чл.461 од Закон за парнична постапка)

ОСВРТ НА КОМОРАТА НА МЕДИЈАТОРИ КОН ПРЕДЛОГ НА АКРСМ ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНУВАЊА НА ЗПП (чл.461 од Закон за парнична постапка)

Прочитај повеќе

Информација на Нотарската Комора со осврт кон медијацијата

Информација на Нотарската Комора со осврт кон медијацијата

Прочитај повеќе