Информација на Нотарската Комора со осврт кон медијацијата

        Во информацијата објавена од Нотарската комора, се наведува дека на Собранието на Советот на Нотаријати на ЕУ усвоен  е документ за подигање на свеста за медијацијата, како и за потребата од  обука  на нотарите во оваа сфера.

          Документот е  подготвен во соработка на КНУЕ (Советот на Нотаријати на ЕУ)  и Работната група за медијација ГТ-МЕД на Европската комисија за ефикасност на правдата при Совет на Европа,, со осврт на состанокот на работната група за медијација на КНУЕ на 29 ноември 2019 година.

 


http://nkrm.org.mk/index.php/pages-3/nastani/165-informacija-za-odrzhano-generalno-sobranie-na-sovetot-na-notarijatite-na-evropska-unija-knue