INTERNATIONAL CONFLICT RESOLUTION DAY - МЕЃУНАРОДЕН ДЕН НА МИРНО РЕШАВАЊЕ СПОРОВИ

Денес, 17.10.2019 година или третиот четврток во месец октомври, се одбележува меѓународниот ден на мирно решавање спорови.
 
Комората на медијатори приклучувајќи се кон поддржувачите на овој глобален настан,  Ве повикува и Ве охрабрува во случај на спор, да користете медијација а да го избегнете традиционалното парничење во суд.
Медијацијата Ви овозможува брзо ефикасно и економично решавање на споровите во доверлива и нејавна постапка.
 
Вие најдобро знаете што е Ваш интерес.
Земете ја правдата во свои раце