МАКЕДОНСКИТЕ МЕДИЈАТОРИ ПОСТИГНУВААТ ИЗВОНРЕДНИ РЕЗУЛТАТИ ВО РЕШАВАЊЕ СПОРОВИ

Телевизија: „24 Вести“
 
  • Мр. Славе Младеновски - претседател на Комората на медијатори на Република Северна Македонија
Дата: 23.11.2020

Сите едукативни содржини