Тарифник за медијатори

Преземете го комплетниот тарифник на следниот линк
Тарифник за медијатори  
.........................................................................................................................................................................................................

Закон за медијација - нов

Преземете го комплетниот закон на следниот линк
.........................................................................................................................................................................................................

Програма за поддршка на медијацијата

Преземете ја комплетната програма на следниот линк
.........................................................................................................................................................................................................

Програма за поддршка на медијацијата

Преземете ја комплетната програма на следниот линк
.........................................................................................................................................................................................................

Закон за медијација

Преземете ја комплетната програма на следниот линк
.........................................................................................................................................................................................................

Law on mediation

Преземете ја комплетната програма на следниот линк