Податоци за апликантот

Име*
Презиме*
Е-пошта:*
Телефон:*
Број на решение за положен медијаторски испит*
Потребна документација*
Прегледај
Додади датотеки
Со праќање на оваа Пристапница изјавувам дека пристапувам во членство на Комора на медијатори за РМ и дека се обврзувам да ги почитувам одредбите на Статутот и другите акти на Комората. *
*
Ве молиме прочитајте ја нашата Политика за приватност и кликнете на копчето погоре за да ја испратите пријавата.