Органи на КМРМ

Претседател на КМРСМ

Гордана Богеска

Членови на Управен Одбор на КМРСМ

   
Лидија Михајловска  
Мишо Живковски.  
Иван Радевски  

Членови на Надзорен Одбор на КМРСМ

Ана Богдановиќ  
Билјана Азеска Толеска  
Ирена Цветковска  
Членови на Етички совет на КМРСМ
Атанас Атанасов  
Александар Крстев  
Дарко Ѓорѓиевски  
Сања Јорданова  
Јелена Саздовска