Средба Нотарска комора на РМ – Комора на медијатори на РМ

На 17 септември 2018 година во просториите на Нотарската комора на РМ беше одржана средба меѓу претставници на Нотарската комора и Комората на медијатори.

Прочитај повеќе