social image

КОМОРА НА МЕДИЈАТОРИ НА РСМ

Промоција на глобалните стандарди за решавање на спорови и транспарентност во медијацијата.
Годишна конференција за медијација - МЕДИЈАТОРИТЕ ... 13.06.2021 На 9 јуни 2021 година преку ЗООМ платформата беше одржана годишната конференција „Медијација за нова култура во решавањ... Види детали
ГОДИШНА КОНФЕРЕНЦИЈА - МЕДИЈАЦИЈА- за нова култура... 07.06.2021 Каква е состојбата на медијацијата како алтернативен начин на решавање на спорови во земјава?Што е постигнато и што треб... Види детали
РАЗВОЈОТ НА МЕДИЈАЦИЈАТА МОТИВ ЗА ПОТПИШУВАЊЕ МЕМО... 18.02.2021 Комора на медијатори на Република Северна Македонија, Институтот за европска политика (ЕПИ), Академија за судии и јавни ... Види детали
Види ги сите нови вести

МИСИЈА

Создавање можности и услови за алтернативно решавање на одредени спорни односи во кои засегнатите страни можат слободно да располагаат со своите барања.

ПРОГРАМА

Во Програмата за развој на медијација  се определуваат мерки и средства со кои се обезбедува поддршка на медијацијата и се донесува за период од најмалку 4 години.

ЧЛЕНСТВО

Член на Комората може да биде медијатор, деловно способно физичко лице, кој има положено испит за медијација и поседува лиценца за вршење на медијаторски работи.

УСЛОВИ

Дизајнирани да обезбедат објективни и непристрасни упатства за корисниците на услугите за медијација што треба да се имаат на ум кога се назначува медијатор.