social image

КОМОРА НА МЕДИЈАТОРИ НА РСМ

Промоција на глобалните стандарди за решавање на спорови и транспарентност во медијацијата.
Младеновски: Медијацијата штеди и пари и време 01.11.2021 Интервју за „Утрински брифинг“ на Претседателот на Комора на медијатори на Република Северна Македонија,м-р Славе Младен... Види детали
Перцепција на јавната администрација и приватниот ... 26.10.2021 Извештај за перцепцијата на јавната администрација и приватниот сектор за медијацијата како начин за решавање на спорови... Види детали
Годишна конференција за медијација - МЕДИЈАТОРИТЕ ... 13.06.2021 На 9 јуни 2021 година преку ЗООМ платформата беше одржана годишната конференција „Медијација за нова култура во решавањ... Види детали
Види ги сите нови вести

МИСИЈА

Создавање можности и услови за алтернативно решавање на одредени спорни односи во кои засегнатите страни можат слободно да располагаат со своите барања.

ПРОГРАМА

Во Програмата за развој на медијација  се определуваат мерки и средства со кои се обезбедува поддршка на медијацијата и се донесува за период од најмалку 4 години.

ЧЛЕНСТВО

Член на Комората може да биде медијатор, деловно способно физичко лице, кој има положено испит за медијација и поседува лиценца за вршење на медијаторски работи.

УСЛОВИ

Дизајнирани да обезбедат објективни и непристрасни упатства за корисниците на услугите за медијација што треба да се имаат на ум кога се назначува медијатор.