social image

КОМОРА НА МЕДИЈАТОРИ НА РСМ

Промоција на глобалните стандарди за решавање на спорови и транспарентност во медијацијата.
МЕЃУНАРОДНА КОНФЕРЕНЦИЈА ЗА МЕДИЈАЦИЈА 06.11.2020 СО РАЗВОЈОТ НА МЕДИЈАЦИЈАТА, СОЗДАВАМЕ ПОДОБРО ОПШТЕСТВО И СО ПРИМЕНА НА МЕДИЈАЦИЈА РАСТЕ БИЗНИСОТ Види детали
ДЕБАТА ПО ПОВОД ЕВРОПСКИОТ ДЕН НА ПРАВДАТА ПОСВЕТЕ... 31.10.2020 Директорката на Институтот за европска политика д-р Симонида Кацарска, ја потенцираше целта на овој настан кој се органи... Види детали
МЕДИЈАЦИЈАТА КАКО ДЕЛ ОД НОВИОТ СЕТ МЕРКИ ЗА СПА... 03.09.2020 Во рамки на денешната официјална средба на Владиниот економски тим со Сојузот на стопански комори каде член е и Комората... Види детали
Види ги сите нови вести

МИСИЈА

Создавање можности и услови за алтернативно решавање на одредени спорни односи во кои засегнатите страни можат слободно да располагаат со своите барања.

ПРОГРАМА

Во Програмата за развој на медијација  се определуваат мерки и средства со кои се обезбедува поддршка на медијацијата и се донесува за период од најмалку 4 години.

ЧЛЕНСТВО

Член на Комората може да биде медијатор, деловно способно физичко лице, кој има положено испит за медијација и поседува лиценца за вршење на медијаторски работи.

УСЛОВИ

Дизајнирани да обезбедат објективни и непристрасни упатства за корисниците на услугите за медијација што треба да се имаат на ум кога се назначува медијатор.